All posts tagged as Kasher Gallery Steven

18 Th10

Vietnam The Real War

In Bài Viết by Bony / 18. Tháng Mười 2013 / 0 Comments

‘Vietnam: The Real War,’ photo history by AP Chiến tranh Việt Nam đã để lại một ấn tượng sâu sắc và lâu dài đối với người Mỹ , cả nam giới và phụ nữ những người đả tham gia trực tiếp trong giới nhà báo và nhiếp ảnh gia tương thời cũng như một số người Mỹ những người đã biểu tình phản đối chiến tranh. Nhờ báo chí thời đó không bị kiểm duyệt nên cả thế giới có thể theo giỏi về cuộc chiến tranh Vietnam nhiều hơn bất kỳ chiến tranh nào khác cho đến nay.

Read more →