All posts tagged as diễn đàn Canon Professional 2013

25 Th11

Cảm nhận về diễn đàn Canon Professional 2013

In Bài Viết by Bony / 25. Tháng Mười Một 2013 / 0 Comments

Sau khi đề cập tới diễn đàn canon 2013 được tổ trức trên năm địa điểm ở nước đức trong bài “DIỄN ĐÀN CHUYÊN NGHIỆP CANON 2013” thì tôi lựa địa điểm tới là Hofgut von Hünersdorff tại tỉnh Wörth am Main, đơn giản là vì nơi này gần nhà nhất (58 Km).

Khác với những địa điểm tổ trức kia, Canon lựa nơi này trong không khí rất cổ điễn. Nhưng khi bước vào trong thì người xem có thể chứng kiến những thiết bị chụp hình cũng như quay phim mới và hiện đại, chẳng hạn như máy quay phim 4k Canon và các ống kiến như 200-400mm 4 L và Canon 1 Dx, Phase1 v.v. Đồng thời có các chương chình hội thảo như:

Read more →