All posts tagged as cover

15 Th6

Hình bìa cho tạp chí BELLEVUE

In Bài Viết by Bony / 15. Tháng Sáu 2013 / 0 Comments

Hôm nay mở thư ra xem thì thấy BELLEVUE gửi về bản sao của tháng 5 và 6 2013!

Rất vui vì thấy hình của mình “Frankfurt-Globe” trên bìa, và cũng chúc mừng BELLEVUE đả bán ra gần 4000 bản tại Frankfurt (Đức). Mong rằng hợp tác lâu dài và vui như hôm nay.