All posts tagged as Chụp sản phẩm với một đèn

07 Th11

Chụp sản phẩm với một đèn strobist

In Bài Viết by Bony / 7. Tháng Mười Một 2013 / 0 Comments

Hôm nay tôi muốn chia sẽ với các bạn một cách chụp sản phẩm đơn sơ chỉ sử dụng 1 flash (strobist) nhưng hiệu quả rất cao, mong là có thể giúp đựợc một số bạn tìm hiểu thêm về cách chụp sản phẩm với thiết bị đơn sơ, mà kết quả vẫn có thể sử dụng cho onlineshop hoặc áp dụng cho riêng nhu cầu của mình.

Read more →