Kiến trúc & Thành phố

Nhiếp ảnh đô thị tương tự như nhiếp ảnh đường phố ở chỗ nó diễn ra trong một môi trường khu vực nội thành nhưng nó khác với nhiếp ảnh đường phố ở chỗ nó có thể có hoặc có thể không có người bao gồm trong hình ảnh. Hình ảnh đô thị thường có các tòa nhà, hay đúng hơn là cảnh quan đô thị chính nó là chủ đề còn nếu có người trong hình ảnh thì điều này do hoàn toàn vô tình chứ không nhất thiết phải có. Ngượt lại nhiếp ảnh đường phố thì con người thường là chủ đề chính.

Phía trên là một ít tác phẩm của tôi. Một số hình ảnh đả được in ấn trên báo, tạp trí lớn của Đức. Xin vui lòng liên hệ. nếu bạn cần bản in, giấy phép sử dụng hình hoặc cần chụp cho cơ quan làm việc của mình. Rất vui được hợp tác cùng công ty của bạn.

Anfrage

Haben Sie Interesse an einem Termin mit mir oder möchten einfach nur persönlich beraten werden? Dann stehe ich Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung. Gerne auch können Sie ein Beratungsgespräch vereinbaren.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Share on FacebookGoogle+share on TumblrTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on RedditShare on StumbleUponShare on LinkedInEmail to someone