Triển lãm xe lớn nhất thế giới 2009

Triển lãm xe lớn nhất thế giới 2009

Từ 17 đến 27 Tháng 9 năm 2009 triển lãm ô tô quốc tế được tổ chức tại Frankfurt am Main, Kỳ 63 (IAA). Tại thời điểm này, tôi trình bày đến các bạn một số hình ảnh của triển lãm lớn nhất thế giới (năm 2009). [AFG_gallery id=’1′]

Share on FacebookGoogle+share on TumblrTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on RedditShare on StumbleUponShare on LinkedInEmail to someone