Vietnam The Real War

Vietnam The Real War

‘Vietnam: The Real War,’ photo history by AP Chiến tranh Việt Nam đã để lại một ấn tượng sâu sắc và lâu dài đối với người Mỹ , cả nam giới và phụ nữ những người đả tham gia trực tiếp trong giới nhà báo và nhiếp ảnh gia tương thời cũng như một số người Mỹ những người đã biểu tình phản đối chiến tranh. Nhờ báo chí thời đó không bị kiểm duyệt nên cả thế giới có thể theo giỏi về cuộc chiến tranh Vietnam nhiều hơn bất kỳ chiến tranh nào khác cho đến nay.

The Associated Press đã đưa ra một thống kê hình ảnh về các cuộc xung đột trong cuộc chiến tranh Việt Nam . Họ tập hợp một nhóm phóng viên ảnh nổi bật trong văn phòng của mình ở Sài Gòn. Những người này được trình bày một trong những di sản nhiếp ảnh lớn nhất của thế kỷ thứ 20: Những hình ảnh mà kể lại câu chuyện con người của chiến tranh Việt Nam , thông qua các hoạt động ấn tượng với hàng ngàn binh sĩ vào những năm 1960 cho đến khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975. Đây là những hình ảnh được truyền vào lịch sử, ghi lại bởi các phóng viên ảnh vô cùng dũng cảm . Trong một bài viết cảm động của nhà văn Pete Hamill , người phóng sự về Việt Nam trong năm 1965 , hoạt động của họ được tổ chức . Cuốn sách này đề cập tới các nhiếp ảnh gia, những người chia sẻ chúng ta các hình ảnh của mình như: Horst Faas , Henri Huet , Eddie Adams , Nick Út , và Đặng Văn Phước .
Một cuộc triển lãm hơn 60 bức ảnh trong Kasher Gallery Steven ở New York là 24 Tháng Mười đến 26 Tháng 11 năm 2013.

Cuốn sách bán với giá 23,00 € tại Amazon. Những câu chuyện thực tế trong hình ảnh trên 303 trang . Rất đán xem.

Bạn có thể xem bộ sưu tập trên trang web AP : Vietnam The Real War
‘Vietnam: The Real War,’ photo history by AP

Share on FacebookGoogle+share on TumblrTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on RedditShare on StumbleUponShare on LinkedInEmail to someone