Hình bìa cho tạp chí BELLEVUE

Hình bìa cho tạp chí BELLEVUE

Hôm nay mở thư ra xem thì thấy BELLEVUE gửi về bản sao của tháng 5 và 6 2013!

Rất vui vì thấy hình của mình “Frankfurt-Globe” trên bìa, và cũng chúc mừng BELLEVUE đả bán ra gần 4000 bản tại Frankfurt (Đức). Mong rằng hợp tác lâu dài và vui như hôm nay.

Share on FacebookGoogle+share on TumblrTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on RedditShare on StumbleUponShare on LinkedInEmail to someone