Nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật. Một ngành thủ công.
Sự kết hợp của sáng tạo đi kèm với kỹ năng và kỹ thuật, đó là những gì tôi yêu thích. Giữ kết quả cuối cùng trong tay và nhìn vào nó – là một trải nghiệm tràn đầy thích thú.